Možnosti Brna a okolí

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo projektovali vídeňští architekti Ferdinand Fellner (1848-1916) a Hermann Hellner (1849-1919) v letech 1881-1882. Stojí na místech bývalých městských hradeb. Divadlo zahájilo provoz 14. listopadu 1882 a k jeho zajímavostem patřilo Edisonovo elektrické osvětlení.
http://www.ndbrno.cz

Janáčkovo divadlo

Budova Janáčkova divadla byla postavena v letech 1960-1965 (Je sídlem souboru opery a baletu, hlediště pojme 1380 diváků, jevištní a osvětlovací techniku dodali světový výrobci v daném oboru.
http://www.ndbrno.cz

Vila Tugendhat

Snad nejkrásnější pohled na panorama města Brna se nabízí z Černopolní ulice. Zde najdeme jednu z nejvýznamnějších staveb funkcionalistické architektury, vilu Tugendhat. Na objednávku novomanželů Tugendhatových ji začal v červnu 1929 stavět jeden z nejznámějších evropských architektů Ludwig Mies van der Rohe. Stavitel nebyl finančně limitován, proto materiály na stavbu a vybavení vily byly vybírány co nejkvalitnější, některé se dokonce přivážely ze zámoří. Manželé Tugendhatovi se do vily nastěhovali v prosinci 1930, ale obývali ji jenom do roku 1938, kdy museli uprchnout před nacisty.
Do dnešní doby se vila Tugendhat zachovala v původní podobě a pro svou originalitu byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Adresa:
Černopolní 45, 613 00 Brno
http://www.tugendhat-villa.cz

Zoologická zahrada

V areálu státní přírodní rezervace Mniší hora v Bystrci byla roku 1953 otevřena zoologická zahrada. Počátky zoo nebyly nikterak jednoduché, ale zahrada nezanikla a postupně se rozrůstala. Rozloha dnešní zoologické zahrady je 65 ha a prohlídkové trasy měří přes 7 km. Zoo, jež pořádá v průběhu roku různé akce pro děti, je ideálním místem nejen k poznávání zvířat, ale i místem k odpočinku a relaxaci.

Akvárium: Stálá akvarijní výstava - tajuplné království ryb a mořských živočichů v centru Brna - Radnická 6
http://www.zoobrno.cz

Botanická zahrada

Botanická zahrada se nachází v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. K vidění jsou zde skleníky s tropickými a subtropickými rostlinami, meditativní místa s fontánami a kamennými kompozicemi sochaře Jana Šimka.

Adresa:
Kotlářská 2, 602 00 Brno
http://www.sci.muni.cz/bot_zahr/

Brněnská přehrada

"Prygl", jak se přehradě ještě dnes v brněnské hantýrce říká, byl zbudován v letech 1936-40, zatopením obce Kníničky. Jezero, o rozloze 252 ha a délce 10 km, drží hráz dlouhá "pouhých" 120 m. Brněnská přehrada je vyhledávanou rekreační oblastí. V létě ke koupání a rybaření a v zimě pro běh na běžkách a bruslení. Okolní lesy, obklopující přehradu, jsou výbornou příležitostí k pěším tůrám nebo cyklistice. Nad přehradou se nachází i velkolepý hrad Veveří, kam od května do září jezdí pravidelná lodní doprava.
www.prygl.net
www.plener.prygl.net

Hrad Špilberk

Tento hrad vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna, kterému v minulosti poskytoval ochranu a pocit bezpečí. Hrad byl založen kolem poloviny 13. století na nevysokém, ale poměrně příkrém skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad historickým centrem města.
http://www.spilberk.cz

Katedrála sv.Petra a Pavla

Návrší s chrámem sv. Petra a Pavla v místech předpokládaného původního brněnského hradu s hradní kaplí z 11. a 12. století. Po jeho zániku už samostatná románská bazilika přestavěná ve 13. století na gotický chrám, ten byl upravován v 15. a 16. století, barokizován v 18. století. Současná novogotická úprava z přelomu 19. a 20. století.
http://www.katedrala-petrov.cz

Krypta Kapucínů

Vyhledávaným místem turistů je barokní krypta v podzemí kostela klášteru kapucínů. Ojedinělý systém cirkulace vzduchu umožnil zachování mumií příslušníků kapucínského řádu, mecenášů a dalších významných osob, kteří tam byli pohřbíváni od 2. poloviny 17. století.

Augustiniánský klášter a Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně je právem označována klenotem gotické architektury na Moravě. Gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie vyniká z ostatních stavebních památek své doby nejen složitou a u nás ojedinělou půdorysnou skladbou, ale také v našich zemích neobvyklou stavební technikou jako architektura z režného, neomítnutého cihelného zdiva, kde se střídmě uplatňuje tesaný kámen.

Hrad Veveří

Na břehu Brněnské přehrady se mezi lesy vypíná hrad Veveří. Jeho počátky sahají až do 11. století, kdy ho jako lovecký hrádek využíval kníže Kunrád. V průběhu staletí hrad několikrát změnil své majitele a prošel složitým stavebním vývojem.

V současné době se pracovníci Národního památkového ústavu snaží vrátit hradu jeho původní podobu a návštěvníci tak mají možnost sledovat postupnou rozsáhlou rekonstrukci celého areálu.
http://www.pamatkybrno.cz

Hrad Pernštejn

Na jižní Moravě v okrese Žďár nad Sázavou se na vysoké skále tyčí mohutný hrad Pernštejn. Svou neobvyklou a čistou krásou se řadí mezi historické skvosty naší vlasti. Jeho základy sahají až do 13. století, ale patří mezi nejzachovalejší hradní stavby u nás, protože nebyl nikdy dobyt ani jinak válečně poškozen.
http://www.nedvedice.cz

Austerlitz – Bitva tří císařů

Každoročně se na začátku prosince sjíždí do Slavkova u Brna a jeho okolí tisíce turistů, aby si připomněli výročí slavné Bitvy tří císařů. Dne 2. prosince 1805 se v těchto místech střetla spojenecká rusko-rakouská vojska s francouzskou armádou císaře Napoleona I. Slavný vojevůdce spojence porazil díky svému prozíravému velení a toto vítězství je považováno za jeho nejslavnější.
http://www.austerlitz.com

Boskovice

Boskovice se považují za město od 2. poloviny 18. století. Ve 13. století po založení gotického hradu se rozrůstaly jako trhová osada pod hradem.

Na strmém vrcholu nad městem se tyčí jedna z nejromantičtějších moravských zřícenin. Hrad vznikl patrně koncem 13. století jako rodové sídlo mocného rodu Pánů z Boskovic. Boskovické panství posléze získali Dietrichsteinové, kterým špatně přístupný hrad přestal vyhovovat. V 1. polovině 18. století proto vznikla nová budova zvaná Rezidence – nynější sídlo boskovického muzea. Posléze vzniklo další sídlo – elegantní empírový zámek.
http://www.hradboskovice.cz
http://www.hrady-zamky.cz/zamek-boskovice/

Jarošův mlýn - muzeum řemesla mlynářského

Ve mlýně je zachováno unikátní původní mlýnské zařízení, které jako ukázkovou zakázku dodala, ve mlýně instalovala a do provozu uvedla světoznámá firma Jos. Prokopa synové Pardubice. Jarošův mlýn se svým celodřevěným vybavením byl MK ČR prohlášen za kulturní památku. V současné době je jako muzeum řemesla mlynářského zpřístupněn veřejnosti. Prohlídka s odborným výkladem mlynáře zahrnuje srdečné přijetí, zařízení mlýna, vodní náhon se stavidly, 2 Francisovy turbíny, vodníka Bonifáce, čerta Matěje ...

Otevřeno:
březen až květen, září až listopad - pá, so, ne a svátky 9.00 - 19.00 hod.
červen až srpen - denně kromě pondělí 9.00 - 19.00 hod.
celoročně - po předchozí domluvě kdykoliv
http://www.jarosuvmlyn.cz
http://www.obecveverskabityska.cz

Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích

Pětadvacet kilometrů jihozápadně od Brna leží město Dolní Kounice. V roce 1181 zde Vilém z Pulína založil premonstrátský klášter pro ženskou řeholi. V letech 1330-1390 získal současnou gotickou podobu. V průběhu staletí byla stavba několikrát vypálena a zpustošena, pokusy o její obnovu razantně ukončil požár v roce 1703. Z kláštera Rosa coeli (Růže nebes) zůstaly zachovány pouze romantické fragmenty stavby, ale i přesto je dnes využíván pro nejrůznější kulturní účely.
http://www.dolnikounice.cz

Klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova

Nedaleko města Tišnov leží ženský cisterciácký klášter Porta coeli (Brána nebes). V roce 1233 ho založila vdova po českém králi Přemyslu Otakarovi I. královna Konstancie. Byl významným střediskem kultury a vzdělávání pro celou oblast. Během staletí byl několikrát zpustošen a poté vždy obnoven. Současnou podobu kláštera tvoří komplex budov uspořádaných do čtverce s dominantním goticko-románským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. U jeho vchodu upoutá návštěvníky především pozoruhodný gotický portál.

V dnešní době působí v klášteře několik řádových sester a v budově proboštství sídlí Podhorácké muzeum s rozsáhlou mineralogickou sbírkou.
http://www.muzeumbrnenska.cz

Lednicko-Valtický areál

Malebné okolí Břeclavi mezi obcemi Lednice a Valtice, nazývané Lednicko-valtickým areálem, představuje vzor jedinečného krajinářského a přírodního útvaru. Lednický zámek prošel v průběhu let několika přestavbami, z nichž poslední v novogotickém historizujícím stylu z let 1846-1856 je dílem vídeňského architekta Jiřího Wingmüllera. Zámecký komplex s osmi křídly a čtyřmi dvory, dvěma věžemi, jízdárnou, zámeckou kaplí a 92 metrů dlouhým skleníkem je obklopen rozsáhlým francouzským a anglickým parkem se dvěma rybníky a téměř 60 metrů vysokým minaretem.

Podle návrhu architekta Josefa Hardmutha vznikla v letech 1805-1811 nedaleko lednického zámku romantická napodobenina středověkého hradu, která dostala jméno Janohrad.
http://www.lednice.cz

Valtický zámek je jižním z pólů unikátního Lednicko-Valtického areálu. Byl vybudován nedaleko někdejšího středověkého hradu, který byl přestavěn na renesanční zámek za vlády Lichtenštejnů. Valtice se staly hlavním rodovým sídlem vybudovaným za účasti předních architektů. Současnou podobu však dal zámku rakouský barokní architekt J. B. Fischer z Erlachu.

V roce 1992 byl celý komplex vyhlášen za krajinnou památkovou zónu a v prosinci 1996 byl zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
http://www.valtice.cz

Mohyla Míru

Na Prackém kopci, tj. v místech, kde se rozhodlo o Napoleonově vítězství Bitvy tří císařů, byla na památku padlých vystavěna Mohyla míru. Její stavbu v letech 1910-1912 inicioval brněnský kněz profesor Alois Slovák. Na návrhu a výstavbě secesního památníku spolupracoval architekt Josef Fanta s F. Anýžem a Č. Vosmíkem. V roce 1925 bylo k Mohyle přistavěno muzeum, ve kterém dnes můžeme vidět výstavy s tématem napoleonských válek.

Moravský kras

Moravský kras se nachází asi 30 km od Brna na Blanensku. Je to jedna z nejkrásnějších krasových oblastí v České republice. Pro návštěvníky jsou přístupné čtyři jeskyně a mimo jiné je možné navštívit i rozhlednu na kopci Podvrší u Veselice. Rozhledna na kopci Podvrší u Veselice umožňuje od srpna roku 2001 nádherné výhledy na podstatnou část Moravského krasu, Drahanskou vrchovinu, Českomoravskou vysočinu, Pavlovské kopce atd.
http://www.rozhledna.xf.cz
http://www.vavrinec.cz

Punkevní jeskyně
Je součástí nejdelšího jeskynního systému v ČR s podzemní říčkou Punkvou, po které se při prohlídce dá projet na elektrickém člunu za poutavého výkladu průvodce. Nachází se zde také propast Macocha hluboká 138,5 m.

Kateřinská jeskyně
Je známá svou unikátní krápníkovou výzdobou a vynikající akustikou. Několikrát ročně se zde dokonce pořádají živé koncerty. Významný je též nález koster jeskynních medvědů.

Jeskyně Balcarka
Je dvoupatrová a má členité chodby spojené komíny a dómy s barevnou krápníkovou výzdobou.

Sloupsko - Šošůvské jeskyně
Jsou nejbohatším nalezištěm koster jeskynní fauny. Byla zde také nalezena lebka neandrtálského člověka stará přibližně 60 000 let.

Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov má za sebou bohatou historii - ve 13. století bylo významným tržním střediskem, za husitských válek zde působili kališníci a v 16. století jednota bratrská. Veškeré dění se vždy soustřeďovalo kolem krumlovského zámku. Původní hrad byl v letech 1557-1562 přestavěn na renesanční zámek podle návrhu Leonarda G. de Bisona a o něco později se na projektu barokních úprav podílel G. G. Tencalla.

V současné době je zámek v Moravském Krumlově přístupný pouze v částech, kde je umístěna proslulá expozice Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Dvacet monumentálních pláten instalovaných v místech bývalého rytířského sálu je vyhledáváno návštěvníky z celého světa. 

Cykloturistika a turistika

Okolí hotelu je stvořené pro cyklouristiku nebo turistiku. Příměstské lesy města Brna ze strany západní, severní a východní tvoří souvislý pás zeleně v pestrých přírodních podmínkách. V zákoutích jsou prameny, studánky a jezírka, výhledy do malebných údolí. Místa spojuje hustá síť turistických značených cest a najdeme zde rovněž ucelenou vycházkovou trasu - podle tvaru zvanou "Brněnská podkova". Měří 50 km.

Můžete navštívit údolí Bobravy, povodí Svitavy, kaňon Říčky, okolí Brněnské přehrady, hřeben Babí lom, oblast Slavkovské bitvy.

Pomocníkem a věrným průvodcem Vám bude turistická mapa "Okolí Brna - západ", "Okolí Brna - východ", případně "Brněnská přehrada" a "Moravský kras".

Copyright 2023, Linden restaurant.
Změny vyhrazeny.
Webdesign: ivosh.com, CMS: PRO-WEB

Linden Restaurant icon-facebook.png
Mácova 5,  Brno - Ivanovice
tel: 601 66 00 33

PANOPTIKUM beer restaurantPivnice U BadinůSKY ICE BAR